Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Παιχνίδι με τα τρίγωνα

Κάνε κλικ στην εικόνα, σύρε τις πλευρές του τριγώνου και σχημάτισε διαφορετικά είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες του και τις πλευρές του.

 

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου

Κάνε κλικ στην εικόνα, μετακίνησε τις κορυφές του τριγώνου και επαλήθευσε ότι το άθροισμα των γωνιών του είναι πάντα 180 μοίρες