Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις

  • Οι δευτερεύουσες τελικές προτάσεις φανερώνουν σκοπό. Εισάγονται με το να ή το για να.

Π.χ. Έτρεχε, να μη χάσει το λεωφορείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να ξεχωρίζουμε τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις από τις δευτερεύουσες προτάσεις σε θέση αντικειμένου ρήματος, δοκιμάζουμε αν μπορούμε να βάλουμε το για να στη θέση του να.

Π.χ. Θέλω να φάω. Δε λέγεται: Θέλω για να φάω
Άρα η δευτερεύουσα πρόταση  είναι αντικείμενο του ρήματος θέλω και όχι τελική .

Π.χ. Πήγε να φέρει τα τετράδιά του. Λέγεται: Πήγε για να φέρει τα τετράδιά του. 
Άρα η δευτερεύουσα πρόταση είναι τελική.

  • Αποτελεσματικές ή Συμπερασματικές προτάσεις είναι οι δευτερεύουσες προτάσεις που φανερώνουν αποτέλεσμα, συμπέρασμα και εισάγονται με το ώστε.

Π.χ. Μιλά τόσο δυνατά, ώστε τον ακούν σε όλη την πολυκατοικία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου